• هشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

هشتمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و تجهیزات وایسته درتاریخ ۵ تا ۸ دی ماه ۱۳۹۶ درنمایشگاه بین المللی کرمان برگزار خواهد شد.

 

 

سایر اخبار