• هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ در مشهد برگزار شد.

 

 

 

سایر اخبار