• چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو درتاریخ ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ درنمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

 

اسپیکال شما را به بازدید از این نمایشگاه در سالن ۹-۸، غرفه ۲ دعوت می کند.

 

 

 

سایر اخبار