• سومین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته ۱۹ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۸ درنمایشگاه بین المللی ساری برگزار خواهد شد.

اسپیکال شما را به بازدید از این نمایشگاه در غرفه ۱۴۱ دعوت می کند.

 

 

 

سایر اخبار