محصولات

 این قطعه در اصل خنک کننده ی روغن موتور است.نوع طراحی آن به گونه ای است که روغن موتور و آب در دو کانال جدا از هم در این قطعه قرار دارند.موتور خودرو با روشن شدن، اویل پمپ و واتر پمپ را راه اندازی میکند. 

رادیاتور خنک کننده اویل ماژول : سمند

EF7
رادیاتور خنک کننده اویل ماژول
نا موجود