• طرح های متفاوت خودروهای ایرانی

یکی از مشکلات بازار بسته خودروی ایران، نبود تنوع و تکثر کافی برای میلیون‌ها خریدار است. اما حتی با در نظر گرفتن محدودیت پلتفرمی خودروهای داخلی، هنوز هم می‌توان خودروهایی با تنوع بیشتر طراحی کرد.

البته واضح است که بیشتر خودروهای در حال تولید داخلی به‌روز نیستند و ارزش بهسازی و تغییر را ندارند و طرح‌هایی که خواهید دید بیشتر جهت تصور نسخه‌های متفاوت از خودروهای پرفروش داخلی می‌باشند.

پژو ۲۰۷i کوپه